Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler Başvuru İlanı ( Proje No: 2020-1-TR01-KA107-089618)

Boğaziçi Üniversitesinin Değerli Personeli,

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan Yükseköğretimde personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerin birinde bir  yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler(işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, Türkiye’de yerleşik ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere “Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke”de bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç ardışık 5 gün olarak belirlenmiştir.

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Günlük hibe miktarları

(Avro)

Türkiye

1-12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler

180

1-12. Bölgelerde Yer

Alan Programlar

Türkiye

140

 

Gidilebilecek Ülkeler, Üniversiteler ve Bölge Kontenjanları

 

ÜLKE

ÜNİVERSİTE

KONTENJAN

Güney Afrika

University of Cape Town

 

4

Stellenbosch University

Kanada

University of Toronto, Faculty of Arts& Sciences, Dept. Of Chemistry

3

A.B.D

George Washington University Corporation

Hibe/kontenjan ayrılması Kanada’ya  başvuru sayısına bağlıdır.

Lübnan

American University of Beirut

 

 

9

Mısır

American University of Cairo

Fas

Al Akhawayan University

 

Rusya

Kazan Federal University

 

3

ITMO University

St. Petersburg Polytechnische

 

 

Çin

Nanjing University

 

 

4

Nankai University

Northeastern University

Shanghai University

Malezya

Universiti Teknologi Malaysia

Hibe/kontenjan ayrılması Çin’e başvuru sayısına bağlıdır.

 

Hibe Hesaplamaları

Gündelik Hesaplamaları

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanmalıdır.

Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece faaliyetin kapsamına uygun faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen ‘’km’’ değeri

Hibe miktarı tutarı (Avro)

10-99 km arası

23 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

İÇERME DESTEĞİ 

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan  personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

İçerme Desteği sahibi katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen İçerme Desteği sahibi yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

BAŞVURU

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training), seyahat hariç ardışık 5 iş günü süre ile üçüncü ülkelerden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ulusal Ajans tarafından 2020-1-TR01-KA107-089618 projesi için faaliyete ayrılmak üzere Üniversitemize kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin yararlanabilmesi için Rektörlük makamı Değerlendirme Komisyonu kurmuştur.

Başvuru Şartları:

  1. İdari/Akademik Personel olmak,
  2. Başvuru süresince devam eden aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, işten çıkarma cezalarını kapsayan açık durumda soruşturması bulunmamak,

Başvuru için gerekli belgeler :

1.            Karşı üniversiteden alacakları davet mektubu, (Hareketlilik tarihleri, karşı    üniversitenin ve bölümün/birimin adları belirtilmeli)

2.            Özgeçmiş,

3.            Onaylanmış İş Planı

4.            ( İdari Personel için) Tabi oldukları idari amirlerinden belirtilen tarihte programa katılmalarında bir engel olmadığına dair yazı.

5.            Geçerli dil belgesi (ZORUNLU DEĞİL); ibraz edilirse artı puan uygulanacaktır.

(Dil belgesi vermeyenlerin Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ( nilufer.kirici@boun.edu.tr ) ve karşı kuruma hangi dilde eğitim almak istediklerini bildirmeleri gerekmektedir. Eğer karşı kurumca istenilen dilde eğitim verilemeyecekse Koordinatörlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. ) 

6. Birinci derece yakınları, 17 il ve 1 ilçede** ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personelden birinci derece yakınlarının AFAD’dan afetzede yardımı alındığına dair belge( aslını sonradan ibraz etmek kaydıyla elektronik belge kabul edilir. )

** Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

1 Mart 2022 tarihi itibariyle Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ personel hareketliliği başvuru ve değerlendirme ve işlemlerinin Ulusal Ajans başvuru portalı portalı üzerinden yürütüleceğini bildirmiştir.

Başvuru portalı:https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr  Arama kısmına  "Boğaziçi Üniversitesi " yazarak bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz. 

 Başvuruların 11 -26 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Portal 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’da açılacak olup 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 16:00 itibariyle kapanacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır. Tüm başvuru belgelerinin başvuru portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru belgeleri fiziki olarak ofise iletilmeyecektir. İlan metninde belirtilen tüm başvuru belgelerinin e-devlet sistemi aracılığıyla gerekli belge yükleme alanlarına yüklenmesi zorunludur. Başvuru belgelerini eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Komisyon, başvuruları Değerlendirme Ölçütlerine göre değerlendirecektir.

Önemli Not: Erasmus+ Personel Eğitim Alma faaliyetinizin en geç 25.07.2023 tarihine kadar gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Önemli Not: Değerlendirme sonucu proje yararlanıcılarından gidiş öncesi belgeleriyle birlikte taahhütname istenecektir.

 

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü